โปรโมชั่นพิเศษ

เสื้อแขนสั้น ส่งตัวละ 160 บาท

เสื้อแขนยาว ส่งตัวละ 175 บาท

**สามารถคละแบบคละสี คละแขนสั้น แขนยาว ได้ทั้งร้าน (คละ 1 ตัวต่อแบบได้)

**รุ่นที่จัดโปรจะระบุไว้ในโพสเสื้อนั้นๆ