โปรโมชั่นพิเศษ

เสื้อแขนกุด ตัวละ 150-160 บาท

เสื้อแขนสั้น ตัวละ 160 บาท

เสื้อแขนยาว ตัวละ 170-190 บาท

**สามารถคละแบบคละสี คละแขนสั้น แขนยาว ได้ทั้งร้าน (คละ 1 ตัวต่อแบบได้)

**รุ่นที่จัดโปรจะระบุไว้ในโพสเสื้อนั้นๆ

**ค่าส่งด่วน เริ่มต้นที่ 40 บาท