ค่าจัดส่งไปรษณีย์

สินค้า 1 ตัว

>> ลงทะเบียน 30 บาท 
(ได้รับสินค้าภายใน 3-5 วัน นับจากวันส่งสินค้า)

>> Ems. 50 บาท 
(ได้รับสินค้าภายใน 2-3 วัน นับจากวันส่งสินค้า)

ตัวถัดไป + 10 บาท